แผนที่

มีแผนที่โดยรอบโรงแรมในโฮมเพจของเรา

แผนที่:มคลองโดทงโบร

ที่ตั้ง / การเดินทาง
เดิน 3 นาทีจากทางออกหมายเลข 2 ของสถานีรถไฟใต้ดินนิปปอนบาชิ
เดิน 7 นาทีจากทางออกหมายเลข 14 ของสถานีรถไฟใต้ดินนัมบะ

วิธีเดินทางไปยังนิปปอนบาชิในโอซาก้า
จากสนามบินนานาชาติคันไซ ไปยังสถานีนิปปอนบาชิ

โดยรถไฟ
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 60 นาที
ค่าโดยสาร: 1,160 เยน
ในขั้นแรก ให้ขึ้นรถไฟสายนันไคจากสนามบินคันไซไปยังสถานีเท็นงะชายะ
แล้วต่อรถไฟใต้ดินมาลงสถานีนิปปอนบาชิ

โดยรถประจำทาง (ไปยังป้ายรถประจำทางนัมบะ)
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 50 นาที
ค่าโดยสาร: 1,050 เยน
จากสนามบินนานาชาติคันไซ ไป (รถลีมูซีนจากสนามบิน) ไปสถานีรถไฟ JR นัมบะ (OCAT)
แล้วเดินต่ออีก 15 นาทีมายังเรียวคังของเรา
หากท่านไม่ประสงค์จะเดิน
หรือในกรณีที่มีสัมภาระมาก
ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการรถแท็กซี่จากป้ายรถประจำทางนัมบะมายังเรียวคังของเรา

จากสถานีชินโอซาก้า ไปยังสถานีนิปปอนบาชิ

โดยรถไฟ (รถไฟใต้ดิน)
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 27 นาที
ค่าโดยสาร: 280 เยน
ในขั้นแรก ให้ขึ้นรถไฟใต้ดิน สายมิโดสึจิ
จากสถานีชินโอซาก้า ไปยังสถานีนัมบะ
แล้วต่อรถไฟใต้ดิน สายเซ็นนิชิมาเอะมาล
สถานีนิปปอนบาชิ

จากสถานีนิปปอนบาชิ ไปยังโรงแรมคาเนะโยชิ เรียวคัง

ใช้เวลาเดิน 3 นาทีจากทางออกหมายเลข 2 ของสถานีนิปปอนบาชิมายังโรงแรมคาเนะโยชิ เรียวคัง (ประมาณ 300 เมตร)

แผนที่:รถไฟฟ้า

จากสนามบินอิตามิ (โอซาก้า) ไปยังสถานีนิปปอนบาชิ

โดยรถประจำทาง
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 35 นาที
ค่าโดยสาร:640 เยน
จากสนามบินอิตามิ (รถลีมูซีนจากสนามบิน) ไปสถานีรถไฟ JR นัมบะ (OCAT)
แล้วเดินต่ออีก 15 นาทีมายังเรียวคังของเรา
หากท่านไม่ประสงค์จะเดิน
หรือในกรณีที่มีสัมภาระมาก
ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการรถแท็กซี่จากป้ายรถประจำทางนัมบะมายังเรียวคังของเรา

จากเกียวโต ไปยังโอซาก้า

ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 25 นาที
ค่าโดยสาร: 560 เยน
จากสถานีรถไฟ JR เกียวโต ไป (สาย JR โทไกโด ชินไคโซคุ) ไปสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

โดยรถไฟ
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 125 นาที
ค่าโดยสาร: 7,230 เยน
จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (รถไฟด่วนคิวโค สายเมเท็ตสึ คูโค ประมาณ 28 นาที 850 เยน)
ไปสถานีเมเท็ตสึ นาโกย่า (เดินประมาณ 3 นาที)
ไปสถานีรถไฟ JR นาโกย่า สาย JR ชินคันเซ็น (รถไฟชินคันเซ็น - ประมาณ 53 นาที 6,380 เยน) ไปสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ ไปยังสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

โดยรถไฟ
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
จากสนามบินนานาชาตินาริตะ (สาย JR โซบุ ฮงเซ็น (แบบไคโซคุประมาณ 100 นาที 1,280 เยน) ไปสถานีรถไฟ JR โตเกียว (สาย JR ชินคันเซ็น (รถไฟชินคันเซ็น -2 ชั่วโมง 50 นาที 14,050เยน) ไปสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

จากโตเกียว ไปยังสถานีชินโอซาก้า

โดยรถไฟ
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที
ค่าโดยสาร: 14,050 เยน
จากสถานีรถไฟ JR โตเกียว (สาย JR ชินคันเซ็น (รถไฟชินคันเซ็น) ไปสถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า

แผนที่:โอซาก้า

แผนที่:ประเทศญี่ปุ่น

หน้าบน